Ponadto z informacji firmy wynika, że do końca 2015 r. wartość planowanych nakładów sięgnie pół mld zł.

Tegoroczne inwestycje PKW rozłożą się między obie wchodzące w jego skład kopalnie - w Sobieskim będzie to ponad 61 mln zł, w Janinie prawie 68,9 mln zł - PAP. Znaczna część wydatków dotyczy dołowej infrastruktury technicznej - maszyn i urządzeń do wyposażenia ścian oraz odstawy urobku, środków transportu materiałów i ludzi, drążenia wyrobisk górniczych. Natomiast na powierzchni realizowane będą inwestycje w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla.

W Janinie najistotniejszą, wieloletnią inwestycją, która będzie kontynuowana także w kolejnych latach, jest budowa nowego szybu, dającego dostęp do nowych zasobów węgla i eliminującego tzw. wydobycie podpoziomowe, czyli z miejsc, gdzie nie sięgają kopalniane szyby (PAP).