Electricite de France (EDF) w zeszłym roku za blisko 12 mld funtów przejęło British Energy (BE) i jest obecnie największym dostawcą energii atomowej na świecie. Firma dysponuje 58 reaktorami produkującymi elektryczność w 19 elektrowniach we Francji, co doliczając 8 reaktorów należących do BE jest wynikiem imponującym. Największym problemem związanym z BE jest fakt, iż wszystkie siłownie atomowe należące do spółki są przewidziane do zamknięcia w ciągu 15 lat z powodu zaawansowanego wieku. EDF planuje zmodernizować angielskie reaktory oraz wybudować 4 kolejne, zaawansowane technologicznie siłownie.

Centrica jest firmą powstałą w 1997 roku zajmującą się dostarczaniem gazu ziemnego i elektryczności do klientów na Wyspach Brytyjskich. Zarząd zdecydował o negocjacjach z EDF o przejęcie 20 proc. akcji BE w nadziei na zwiększenie zysków z produkcji energii elektrycznej i jego dostarczania do odbiorców końcowych. Zaopatrywanie w gaz nie jest już bowiem tak opłacalne jak jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej, w związku z popytem utrzymującym się na tym samym poziomie oraz malejącą krajową produkcją gazu.