Taki obowiązek nakłada na nasz kraj odpowiednia dyrektywa unijna, która jasno określa, że świadectwa mają być sporządzane w każdym przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania czy domu. Nie ma znaczenia czy nieruchomość jest sprzedawana/wynajmowana na rynku pierwotnym czy wtórnym.
Zmiana prawa we wspomnianym zakresie przyczyni się do tego, że więcej osób musi posiadać uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych. Propozycja rządowa jest taka, by świadectwa mogli wydawać inżynierowie budownictwa, kończący studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Dokument energetyczny ma być przechowywany przez okres 10 lat, a osoba, która go przygotowała, będzie miała obowiązek zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej.