Dotacja umożliwi wyposażenie laboratorium w zestawy pomiarowe, umożliwiące pełną realizację programu nauczania i upowszechniania postępu technicznego dotyczącego ochrony środowiska i wykorzystywania energii pochodzącej z alternatywnych źródeł.