Suwalska elektrownia oparta na energii wiatrowej zostanie uruchomiona w ciągu kilku miesięcy i tym samym produkcja energii wiatrowej w Polsce zwiększy się o około 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Równocześnie do atmosfery trafi około 80 tys. ton dwutlenku węgla mniej.
Aby turbiny mogły działać wystarczy wiatr wiejący z prędkością 4m/s. Jeśli wiatr jest za słaby lub za mocny, wiatraki przechodzą w stan czuwania.
Polska, by spełnić wymogi unijne, musi wylegitymować się w roku 2010 dwukrotnie większą produkcją energii ze źródeł odnawialnych, niż w roku 2007.  
RWE planuje do 2015 r. wybudować w Polsce 300 megawatów energii z energii wiatrowej. Następną inwestycją RWE będzie farma wiatrowa w Tychowie, która ma zacząć produkować prąd w 2010 r. Zostanie tam zainstalowane 15 turbin wiatrowych, o mocy 2,3 megawatów każda.