Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego z nowego i niezależnego od obecnie istniejących kierunku dostaw oraz przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.
 
Terminal LNG powstanie na prawym brzegu Świny w dzielnicy Warszów, na terenie, który od dawna przeznaczony jest pod rozwój portu. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 40 ha. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wyborze Generalnego Realizatora Inwestycji, co planowane jest w połowie 2010 r. Terminal pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.
 
W zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz możliwa będzie rozbudowa terminalu nawet do 7,5 mld m3, bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie. W terminalu LNG w Świnoujściu planowana jest budowa dwóch
zbiorników o pojemności 160 tys. m3.
 
Polskie LNG otrzymało już decyzje środowiskowe dla inwestycji dotyczące zarówno części lądowej, jak i części morskiej, z których wynika, że inwestycja jest bezpieczna dla obszarów NATURA 2000 i nie narusza ich integralności. Polskie LNG ogłosiło także procedurę udostępniania terminalu LNG dla zainteresowanych firm (tzw. procedura open season). Jej celem jest ustalenie zapotrzebowania rynku na usługi w zakresie regazyfikacji, a także zapewnienie dostępu do nowo budowanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku gazu.
 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., właściciel spółki Polskie LNG sp. z o.o., w lipcu 2009 r. podjął decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego o kwotę 60 mln zł (do 110 mln zł). Do końca roku planowane
jest dodatkowe podwyższenie kapitału spółki Polskie LNG o kolejne 60 mln zł. Dokapitalizowanie spółki Polskie LNG ma na celu zapewnienie finansowania zadań przewidzianych w harmonogramie budowy terminalu do odbioru
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, m.in. zakup gruntów i przygotowanie terenu pod budowę.
 
Harmonogram zakłada uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu w 2014 r.