Elektrownia „Bełchatów” to jeden z największych emitentów CO2 w Unii Europejskiej. Wniosek opiewa na 180 mln EUR i pochodzi z Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (European Energy Programme for Recovery, EEPR). Ten program stanowi kluczowy element działań UE zmierzających do pobudzenia pobudzenia aktywności ekonomicznej w warunkach kryzysu gospodarczego.

Projekt z Bełchatowa został wybrany jako polski kandydat (obok sześciu innych z UE) do podziału kwoty 1,05 mld EUR.