Pierwszy z zatwierdzonych środków ma na celu modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat energii, które w Polsce wynoszą prawie 10% produkcji energii brutto, natomiast drugi zmierza do rozszerzenia sieci dystrybucji sieci przemysłowych poprzez włączenie do nich odnawialnych źródeł energii.

Pomoc zaproponowana przez polski rząd jest oparta na dotacjach bezpośrednich dla zainteresowanych operatorów energetycznych.