W przypadku wszystkich obiektów stara się o sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 75 proc. kosztów inwestycji. Decyzje o dotacjach dla konkretnych projektów zostaną podjęte przez Fundusz jesienią.

DGA Energia chce budować w północnej i zachodniej Polsce elektrownie biogazowe, których moc będzie się wahać od 0,3 do 2,2 MW. Koszt oddania pod klucz elektrowni tego typu o mocy 1 MW wynosi 10–12 mln zł. Ich budowa rozpocznie się po otrzymaniu dotacji. Obecnie wszystkie projekty są na etapie uzupełniania dokumentacji, ustalania dokładnej lokalizacji, mocy i rodzaju paliwa, jakie będzie stosowane – czytamy w „Parkiecie”.