Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie fińskiej telewizji oraz gazety Satakunnan Kansa, 46 procent Finów uważa, że należy wyrazić zgodę na inwestycję spółki Nord Stream będącej w większości własnością rosyjskiego Gazpromu. Przeciwnych budowie jest 40%.

Z kolei 45% badanych zgadza się z opiniami, że gazociąg jest zagrożeniem ekologicznym dla Morza Bałtyckiego i negatywnie wpłynie na żeglugę i rybołówstwo. Mimo tego cześć z nich uważa takie zagrożenie za niewielkie.         

Pozostaje jeszcze zgoda rządu fińskiego, który podejmie decyzję jesienią. Jeżeli inwestor otrzyma zgodę Finlandii, Szwecji i Danii, a więc państw bezpośrednio zainteresowanych z racji jego przebiegu przez ich wody terytorialne lub strefy ekonomiczne, budowa ruszy w 2010 r. (IAR).

Finalizację budowy pierwszej nitki gazociągu planuje się na 2012 r.