Owocem spotkania stało się  nawiązanie współpracy dotyczące zakupu energii elektrycznej. Strony zobowiązały się przedstawić modele ekonomiczne i finansowe oraz kontynuuować współpracę w ramach grupy roboczej.

Ze strony Forum obecni byli przedstawiciele: HSW-Huta Stali Jakosciowych - prezes Wincenty Likus, CMC Zawiercie - prezes Jerzy Kozicz, PKP Energetyka - dyr. Andrzej Wołosz, JES Wind – prezes Kazimierz Kułaga oraz Filip Elżanowski. Ukrinterenergo było reprezentowane przez dyrektora generalnego Valentyna D. Bondarenko i zastępcę dyrektora Irynę V. Tykhonchuk.

Tymczasem wiadomo, iż przedstawiciele spółek przemysłowych chcieliby importować do Polski 3-5 terawatogodzin energii rocznie. Cena jest wciąż na etapie negocjacji.

Aby możliwy był przesył energii z Ukrainy, należy wyremontować linię transgraniczna Chmielnicki-Rzeszów, należącą do PSE Operator. Zdaniem Operatora połączenie z Ukrainą może być uruchomione najwcześniej za kilka lat.