Fon Ecology jest spółką z grupy Mariusza Patrowicza, właściciela 1,6 proc. akcji Fonu. Docelowo Fon Ecology ma zadebiutować na rynku publicznym.