- W piśmie z 10 lipca 2009 r. Minister Finansów w odpowiedzi na pismo przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Henryka Kalisia, odmówił obniżenia stawki podatku akcyzowego dla przemysłu energochłonnego. Argumenty przedstawione w przedmiotowym piśmie należy ocenić jako niewłaściwe – przekonuje Filip Elżanowski, pełnomocnik Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, czytamy w portalu www.wnp.pl.

Elżanowski przypomniał, że dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51) przewiduje możliwość stosowania przez państwa członkowskie obniżonych stawek akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady energochłonne (art. 17 dyrektywy).

Według definicji zawartej w dyrektywie, „zakład energochłonny” oznacza podmiot gospodarczy, dla którego koszty nabycia produktów energetycznych i energii elektrycznej wynoszą 3% i więcej wartości produkcji. Następnym możliwym do zastosowania mechanizmem zgodnie z art. 6 dyrektywy są zwolnienia lub obniżki opodatkowania przyznawane bezpośrednio, poprzez zróżnicowaną stawkę akcyzy lub przez refundowanie całości albo części kwoty opodatkowania.

Przepisy przewidują, że stawka podatku akcyzowego może zostać obniżona do 0,5 EUR za 1 MWh. Z tej możliwości korzysta już część krajów UE. 

Natomiast w naszym kraju na chwilę obecną stawka akcyzy za energię wynosi 20 zł za 1 MWh i nie została ona zmieniona od momentu jej wprowadzenia tj. od 2002 r.

Trudno oczekiwać, aby w sytuacji niedoboru wpływów budżetowych, Ministerstwo Finansów zgodziło się, na zwolnienie jakiejś grupy odbiorców energii z płacenia akcyzy w pełnej wysokości - konkluduje www.wnp.pl.