Umowa Ramowa określa ogólne zasady realizacji współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu gazu ziemnego. Jednocześnie Polska spółka poinformowała, że szczegóły dotyczące poszczególnych dostaw, np. ilość i cena, będą każdorazowo doprecyzowywane w zawieranych w przyszłości Umowach Indywidualnych.