Nowa stacja została zlokalizowana w północno-zachodniej części Bielska-Białej. Jej funkcją jest umożliwienie zasilania w energię elektryczną podmiotów przemysłowych działających w jastrzębsko-żorskiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Aby stacja mogła w przyszłości zasilać również inne zakłady w regionie, stacja ma możliwości na rezerwę mocy. W tym celu posiada dwa transformatory po 25 MVA każdy.

Pozwolenie na budowę stacji GPZ Gwiezdna zostało wydane w marcu 2008 r. W październiku ubiegłego roku miało miejsce uruchomienie pierwszego transformatora 110/15 kV, a ostateczny odbiór techniczny odbył się 30 kwietnia 2009 r.