Według rosyjskiego rządu strona ukraińska ustawicznie działa w kierunku zerwania tradycyjnych więzi gospodarczych z Rosją, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor energetyczny. Niewłaściwe zachowanie władz ukraińskich powoduje, wg rosyjskiego prezydenta, zagrożenie w stabilnym korzystaniu z jedynego systemu transportu gazu, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rosji, Ukrainy i znacznej części Europy.