Thuga gromadzi 100 proc. udziałów firmy–matki w dostawach energii elektrycznej w Niemczech. W 2008 r. dostarczyła gaz 2,9 mln klientów i energię elektryczną 3,5 mln odbiorców. Wartość transakcji to 2,9 mld euro.