Jak przyznają analitycy zyski CEZ-u byłyby wyższe gdyby nie spowolnienie gospodarcze.
Przejawiała się to mniejszym zapotrzebowaniem na energie i mniejsza produkcją. Ta ostatnia spadła o 1,8 TWh (czyli około 5,5 proc.).