Koszt inwestycji mającej na celu budowę bloku o mocy 800 MW szacuje się na kwotę blisko 1,5 mld EUR. Powstały w ten sposób blok będzie największym i najnowocześniejszym, niskoemisyjnym blokiem na węgiel kamienny w kraju.

„Podpisanie umowy o powołaniu nowej spółki jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do realizacji najnowocześniejszej inwestycji w polską energetykę. Niezwykle ważny jest dla nas fakt, że projekt ten bardzo dobrze wpisywałby się w strategię rozwoju Polski do 2030 r., przygotowaną przez polski rząd oraz w opracowany przez Ministerstwo Gospodarki plan rozwoju dla sektora energetycznego do 2030 r. Obie strategie zakładają zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tego typu elektrowni spowodowałby, że inwestycja przyczyniłaby się do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że do tak ważnego projektu możemy wnieść międzynarodowe doświadczenie i wysoki poziom kompetencji technicznych.”– czytamy na stronach RWE słowa prezesa RWE Polska, Filipa Thon.

Nowa elektrownia na węgiel znacznie ograniczy emisję CO2 do atmosfery, ponieważ będzie miała o wiele wyższą sprawność od wszystkich działających w Polsce elektrowni. Inwestycja jest bardzo dobrym przykładem współpracy sektora górniczego i energetycznego. 

Na razie przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają planowo, natomiast ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na po szczegółowej analizie opłacalności ekonomicznej. Spółka RWE Elektrownia Czeczott podpisze umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla, na podstawie której dostarczane będzie około 2,5 mln ton surowca rocznie. Elektrownia będzie zlokalizowana na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II w Woli.

Na początku działalności spółki konieczne będzie sporządzenie i złożenie właściwej dokumentacji w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Równocześnie prowadzone są prace w sprawie wydania warunków przyłączenia nowej jednostki do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest już opracowane studium wykonalności i wszelkie szczegóły techniczne inwestycji. Przeprowadzono badania geotechniczne w postaci odwiertów próbnych, co jest konieczne do rozpoczęcia budowy.

RWE znajduje się w grupie pięciu największych firm energetycznych w Europie. Jest największym w Niemczech producentem energii a w Wielkiej Brytanii - trzecim. Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej i gazu; zaopatruje 14 mln klientów w energię elektryczną i 6 mln klientów w gaz.