Według dziennika, lokalne władze domagają się o czeskiego koncernu energetycznego, aby przed uruchomieniem nowej elektrowni zamknął starą węglową już działającą w tym rejonie.
CEZ jeszcze nie uzyskał zgody ministerstwa środowiska na realizacje tego przedsięwzięcia, a resort środowiska podkreśla, że uwagi władz lokalnych zostaną wzięte pod uwagę  Koncern planuje budowę elektrowni o mocy 842 MW.