Na osiedlu powstanie jeden duży węzeł grupowy. Do niego będzie dostarczana gorąca woda. Z węzła woda będzie przesyłana siecią niskoparametrową do odbiorców. Każdy dom zostanie wyposażony w mały węzeł mieszkaniowy dwufunkcyjny – służący do przygotowania wody na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W ramach modernizacji zostanie ułożone blisko 600 m rurociągów sieci niskoparametrowej o średnicy od 48 do 114 mm wraz z przyłączami do budynków o średnicy 42 mm. Sieć wysokoparametrowa będzie miała średnice 88,9 mm.
Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień.

W ramach przebudowy układu komunikacyjnego osiedla przebudowane zostana ulice Antoniuk Fabryczny, Antoniukowska, Knyszyńska, Narewska, Owsiana i Ukośna.

Przebudowie podlega też infrastruktura podziemna tego obszaru. Wiosną i latem Wodociągi Białostockie zmodernizowały tam instalację wodociągową i kanalizacyjną.