Zgodnie z szacunkami inwestora każda biogazownia ma generować rocznie od 1,5 do2 mln zł zysku. Czy dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia w zaplanowanym przez firmę wymiarze zależeć będzie nowego systemu publicznego wsparcia dla produkcji energii z biogazu.

Za budowę i eksploatację instalacji odpowiedzialna będzie spółka Kopex Polskie Biogazownie w Gliwicach. Pierwsze instalacje zaplanowano w Rzeczycach k. Gliwic i Zalesiu w woj. opolskim. Już w na przełomie tego i następnego roku pierwsze porcje prądu będą generowane z zakładu w Rzeczycach.

W roku 2010 przewiduje się budowę czterech biogazowni, z których każda ma mieć moc blisko jednego megawata. Na realizację planu zakładającego powstanie 30 biogazowni ma zostać wydane około 600 mln zł.

Kopex, już od kilku lat sprzedaje energię elektryczną. Planuje również pozyskiwanie prądu z farm wiatrowych.