Było to efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, których udział w łącznych wpływach wynosi ok. 2/3. Podwyższyły się one o prawie 32 proc. Na podobnym co w ubiegłym roku poziomie ukształtowały się natomiast przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.