Po połączeniu sił spółki zamierzają zwiększyć działalność, która umożliwi im m.in. łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania podejmowanych przedsięwzięć. Fuzja ma się też przyczynić do wzrostu sprzedaży gazu ziemnego i osiągnięcie wolumenu sprzedaży, który uczyni z nich największego prywatnego dystrybutora gazu ziemnego w kraju.

Ogromne doświadczenie obu spółek w zakresie technologii skraplania, regazyfikacji i dystrybucji skroplonego gazu ziemnego ma uczynić z nich lidera na rynku LNG.

Współpraca spółek ma dotyczyć sprzedaży i dystrybucji gazu, produkcji gazu, usług budowlano-montażowych, obsługi technicznej, jak podała w komunikacie CP Energia.

Z podpisanego listu intencyjnego wynika, że do końca miesiąca uzgodniony zostanie harmonogram połączenia spółek, a do końca listopada przeprowadzone zostanie badanie due dilligence.

Do grupy kapitałowej KRI należą spółki zależne PGS i API Testo.

Większość akcji KRI jest w rękach funduszy zagranicznych, 19,97% akcji posiada giełdowa spółka budowlana PBG.