Jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisany ukraińsko-rosyjski aneks styczniowego kontraktu na dostawy gazu. W aneksie zostaną zapisane podjęte przez premierów Rosji i Ukrainy ustalenia. W ustaleniach ma być zawarta rezygnacja Gazpromu z nałożenia na Ukrainę kary finansowej za przyjęcie mniejszej ilości surowca, niż przewidywało zamówienie styczniowe. Na początku roku Naftohaz zamówił 41 mld m3 gazu, jednak odbierze jedynie 33 mld m3. Kijów natomiast ma się zgodzić na mniejszy tranzyt rosyjskiego gazu niż ustalono w styczniu. Jest to wynik tego, że do lipca Gazprom przesłał do Europy Zachodniej o połowę gazu mniej niż w roku ubiegłym.
W podpisanym porozumieniu określona zostanie też ilość gazu, jaką Ukraina przyjmie od Rosji w 2010 r. - 33,8 mld m3.