Prowadzone przez RWE badanie Enei RWE najprawdopodobniej zakończy się jeszcze  w tym tygodniu.
Jak szacuje "Parkiet", za 67,05% akcji Enei Skarb Państwa może otrzymać  kwotę około 8 mld zł. Skarb Państwa spodziewa się jednak, że o akcje spółki powalczy jeszcze szwedzki Vattenfall, który posiada 18,7% jej akcji.