Na inwestycje PGNiG potrzebuje blisko 5 mld zł. Zamierza je zdobyć emitując obligacje z ponad 1 mld EUR
PGNiG nie będzie ryzykować z emisją nowych akcji, co mogłoby być bardziej opłacalne,  gdyż jeśli Skarb Państwa nie dokupiłby nowych akcji proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale, jego udział w PGNiG w znacznym stopniu by się obniżył.
Z szacunków Rzeczpospolitej wynika, że podwyższenie kapitału PGNiG o 15%, które może przynieść spółce około 1,2 mld zł równocześnie może spowodować, że udział państwa w akcjonariacie spółki spadłby z ok. 73% akcji do ponad 60%.