Do dnia 22 września mają zostać złożone w URE wnioski taryfowe dla energii sprzedawanej gospodarstwom domowym w przyszłym roku.

Z informacji podanej "Rzeczpospolitej" przez prezesa URE wynika, że spółki obrotu nie mają według niego podstaw do podwyższania opłat za energię elektryczną w 2010 r. Jednak możliwa jest wyższa stawka za opłatę dystrybucyjną, która z reguły stanowi połowę rachunku odbiorcy. Dlatego też podwyżka opłat dystrybucyjnych jest słuszna, jednak powinna być na najniższym poziomie.

Z szacunków wynika, że średnio rodzina w Polsce w ciągu roku wydaje na energię elektryczną około 800 zł rocznie. Jeśli opłata dystrybucyjna w 2010 r. wzrośnie o 5%, natomiast nie zmieni się cena energii, średnio wzrost miesięcznej opłaty wyniesie 1 zł 33 gł – 1 zł 66 gr w stosunku do aktualnych opłat.