Dodatkowo nowa spółka będzie zajmować się działalnością handlową na hurtowym rynku energii elektrycznej. Ma też zapewnić optymalizację zakupów energii elektrycznej na potrzeby całej Grupy Kapitałowej.
   
PGNiG SA założyła, że w roku 2015 będzie miała co najmniej 300 MW własnych mocy wytwórczych. To z kolei wiąże się z realizacją kilku lub kilkunastu projektów inwestycyjnych. Aby możliwe być sprawne zarządzanie taką liczbą projektów inwestycyjnych, konieczne jest utworzenie dedykowanych struktur organizacyjnych, które pozwolą na efektywną realizację prac projektowych i planowanych inwestycji. To właśnie jest powodem, dla którego powstaje spółka PGNiG Energia.