Przewodnicząca spotkaniu, wiceminister Hanna Trojanowska powiedziała, że plan rozwoju w Polsce energetyki jądrowej jest bardzo ambitny, ponieważ przewiduje, że pierwsza siłownia jądrowa ma zostać uruchomiona w 2020 r. Wg Trojanowskiej "Przemawiają za tym racjonalne przesłanki ekonomiczne, środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. (...) Mam nadzieję, że wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli Polsce stać się wkrótce równorzędnym partnerem Francji w dziedzinie energetyki jądrowej".

Aby w Polsce sprawnie wdrożyć program jądrowy, bardzo ważne jest przygotowanie koniecznych regulacji prawnych, z których m.in. będą wynikać zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji. Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w MG powiedział "Chcemy wprowadzić odpowiednie przepisy do końca przyszłego roku". Zostały już przeprowadzone analizy rozwiązań prawnych, jakie stosowane są w krajach, w których rozwinięta jest energetyka atomowa.

Jean-Yves Ravachol z francuskiego Urzędu Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN), uważa, że najlepiej będzie stworzyć prawa o stosunkowo dużym poziomie ogólności, z silną instytucją dozorową. Jego słowa przytacza na swoich stronach internetowych MG "Podstawą działalności ASN są niezależność i kompetencje. (...) Na czele Urzędu stoi 5 komisarzy nominowanych przez Prezydenta i Zgromadzenie Narodowe i Senat. Podczas 6-letniej kadencji nie można ich odwołać".

Podczas spotkania Mario Pain mówił o stosowanych we Francji rozwiązaniach w zakresie odpadów promieniotwórczych: "Regulacje z 2006 r. określają 3 sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym. Jest ono przerabiane i następnie wypalane w reaktorach prędkich i termicznych, docelowo geologicznie składowane lub przechowywane czasowo". W przypadku Polski jest jeszcze przynajmniej 20 lat, by podjąć decyzję o wyborze rozwiązań w tej dziedzinie.

Na forum omówione zostały też modele realizacji i finansowania instalacji jądrowych, jak również możliwości współpracy w dziedzinie kształcenia kadr dla polskiej energetyki jądrowej.