Te najistotniejsze dla całego Trójmiasta zamierzenia to budowa stacji elektroenergetycznej w Nowym Porcie oraz poprawa systemu zasilania całej aglomeracji gdańskiej. Pierwszy projekt obejmuje oprócz stacji także budowę linii wysokiego i średniego napięcia (w tym mających zapewnić zasilanie rezerwowe i główne stadionu).