Wdrożenie centralnego systemu zakupu energii elektrycznej w Grupie TELE-FONIKA jest w końcowej fazie realizacji. Spółka spełnienia wymagania techniczne oraz formalno-prawne stawiane odbiorcom energii elektrycznej chcących skorzystać z zasady TPA. Wkrótce uruchomiona zostanie stosowna procedura, której celem będzie wybór najlepszego sprzedawcy na skonsolidowany zakup energii elektrycznej dla grupy