Aktualnie trwają rozmowy w sprawie lokalizacji siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, a podjęcie ostatecznej decyzji będzie miało miejsce w grudniu br. Polska typuje Bratysławę na siedzibę Agencji, jednak w sytuacji, gdyby Słowacja zrezygnowała, lub nie otrzymała wystarczającego poparcia, z polskie poparcie zostanie przekazane stolicy Rumunii - Bukaresztowi.

Strzelec-Łobodzińska przedstawiła na spotkaniu polskie stanowisko wobec współpracy z Rumunią mówiąc, że wspólne działania w zakresie energetyki mogą przynieść wymierne korzyści dla obu krajów. "Możemy być partnerami np. w zakresie wykorzystania energii pochodzącej z węgla" – powiedziała.

Wiceminister uważa, że dla rozwijającego się rynku energetycznego w Europie bardzo ważne jest ujednolicenie działań regulatorów krajowych. "Obecnie zmieniamy w Polsce prawo energetyczne w kierunku wzmocnienia roli regulatora. (...) Liczę, że będziemy współpracować, również na forum agencji ACER, nad jednolitą polityką w zakresie energetyki dla całej Unii Europejskiej" – słowa wiceminister cytuje na stronach internetowych Ministerstwo Gospodarki.

Strona rumuńska widzi też możliwości współpracy z Polską w obszarze rynku energii elektrycznej i paliw. Przedstawiciele Rumunii, biorący udział w warszawskim spotkaniu wyrazili nadzieję na zacieśnienie stosunków gospodarczych pomiędzy obu krajami.