Obecnie bełchatowska elektrownia ma już pewność otrzymania 180 mln EUR z UE na budowę instalacji wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Jednak jest to wciąż mało na realizację całego przedsięwzięcia. Gazeta Wyborcza dotarła do źródła, według którego możliwe jest otrzymanie kolejnych wielkich pieniędzy przez elektrownię.

Dziennik napisał, że Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zajmuje się aktualnie nowym mechanizmem finansowania. Pieniądze, które zostaną rozdzielone będą pochodzić ze sprzedaży zakładom i elektrowniom pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Chodzi tu o kwotę ponad 3 mld EUR.

W 2010 r. ma zostać ogłoszony konkurs, w wyniku którego będzie możliwe pozyskanie dofinansowania. Elektrownia Bełchatów również weźmie w nim udział. Będąc spółką, która czyni już przygotowania do budowy instalacji CSS, ma duże szanse na wielkie pieniądze, nawet kilkaset milionów EUR.