Z doniesień Gazety wynika, że inwestorzy prywatni mają w planach budowę na rzece Dunajec 33 elektrowni wodnych. Realizacja takiego planu przyczyniłaby się do powstania na Dunajcu tam w odległościach kilkukilometrowych.

Dlatego też minister środowiska zatrzymał decyzje w tej sprawie do momentu, kiedy porozumie się z przedstawicielami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji, jak również z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Spotkanie będzie miało na celu rozważenie wszystkich "za" i "przeciw" planowanym inwestycjom, zarówno w zakresie prawa jak i ochrony przyrody.