"Minister skarbu nie prywatyzuje za wszelką cenę - tylko i wyłącznie - żeby uzyskać wpływy do budżetu. Proces prywatyzacji Enei to pokazuje. Minister skarbu nie wyprzedaje poniżej wartości pereł narodowych" - słowa Joanny Schmid cytuje PAP.

W podjętej ostatnio procedurze prywatyzacji Enei jedynym oferentem był koncern energetyczny RWE AG z Niemiec, jednak nie złożył on oferty wiążącej w sprawie kupna większościowego pakietu akcji Enei, których właścicielem jest Skarb Państwa.