Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas walnego zgromadzenia wyznaczonego na 19 listopada. Powołanie nowej spółki mieści się w strategii PGNiG, która zamierza angażować się w projekty dotyczące rozwoju źródeł energii elektrycznej, gdzie jako paliwo będzie wykorzystywany gaz ziemny.
Grupa Kapitałowa PGNiG chce brać udział w projektach, mających na celu budowę dużych bloków energetycznych, inwestycji kogeneracyjnych przy wykorzystaniu gazu ziemnego jak również zamierza się uaktywnić na rynku handlu energią elektryczną.

Strategia PGNiG przewiduje kontrolę co najmniej 300 MW mocy wytwórczych do 2015 r. Aby było to możliwe, musi zostać zrealizowane kilka albo kilkanaście projektów inwestycyjnych.

Nie jest wykluczone, że PGNiG podejmie razem z Tauronem inicjatywę przy realizacji inwestycji, a efektem realizacji będzie blok energetyczny zasilany gazem. Prowadzone są też analizy możliwości podjęcia budowy elektrociepłowni w Gdańsku przy współpracy z Grupą Lotos i Energą. Rozważana jest też budowa elektrociepłowni w Tarnowie z udziałem Zakładów Azotowych, Polimeksu Mostostal i Tauronu.