Porozumienie, dotyczące przejść granicznych Brześć - Terespol i Grodno - Kuźnica Białostocka, wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony. Ma ono za zadanie regulację kwestii technicznych, eksploatacyjnych, handlowych i organizacyjnych w zakresie eksploatacji, bieżącego utrzymania i naprawy sieci trakcyjnej oraz towarzyszących urządzeń zasilania przy zasilaniu energią elektryczną kolejowych przejść granicznych.