W północnej części Opolszczyzny bez prądu pozostawało wczoraj 20 tys. osób w ok. 50 miejscowościach. Trwa usuwanie skutków awarii i lokalizacja wszystkich miejsc, gdzie drzewa lub gałęzie łamiące się pod ciężarem lodu pozrywały linie napowietrzne.