Prace wiertnicze wykona firma Pol-Tex Methane z Rybnika. Celem przedsięwzięcia jest dostanie się do pokładów gazu zalegającego 760-800 m pod powierzchnią. Koszt wykonania odwiertów szacuje się na 2,5 do 3 mln zł. 
 
Za około cztery miesiące przygotowane będą już urządzenia do poboru i sprężania gazu. Ruszy też budowa gazociągu o długości około 5 km, za pośrednictwem którego gaz z ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim będzie kierowany do ciepłowni przy ul. Radlińskiej.