Generowana energia ma być dzielona pomiędzy zainteresowane kraje. Zakończenie prac konstrukcyjnych przewiduje się na 2015.