Rządowy program rozwoju biogazowni ma zostać przyjęty w lutym.
Aktualnie w kraju działa jedynie kilka rolniczych biogazowni.