Pomysł budowy ciepłowni zrodził się już pięć lat temu. Z powodu wysokich opłat, jakie narzuca Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu Spółdzielnia musiała zbudować kotłownię gazową. 
 
Zaplanowano, że kotłownia TSM na osiedlu Dzików powstanie obok budynku administracji przy ul. Tarnowskiego. Władze spółdzielni zapewniają, że kotłownia będzie spełniać wszystkie wymogi środowiskowe. To nie koniec planów TSM. Przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Siarkowiec” chce również zbudować ciepłownię na osiedlu Siarkowiec. Koszty inwestycji mają zostać pokryte z własnych środków spółdzielni.