Celem interwencji jest sprawdzenie, czy przyczyną licznych awarii, które miały miejsce, było tylko załamanie pogody, czy nie wyniknęły one z innych powodów, takich jak zaniedbanie. W przypadku, gdy Urząd Regulacji Energetyki dojdzie do takich wniosków, a sprzedawcy prądu nie dowiodą, że dołożyli wszelkich starań, by uniknąć awarii, Enion i inne firmy będą musiały wypłacić spore odszkodowania - nawet w wys. 15% ubiegłorocznych przychodów.