Zdaniem Komisji transakcja nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność usług polegających na dostawie energii elektrycznej.