Zobowiązaniem nowo powstałej spółki będzie też wybór partnera/partnerów, z którymi utworzone zostanie konsorcjum odpowiedzialne za budowę atomówki.

EJ1 sp. z o.o. to spółka zależna od półki PGE Energia Jądrowa S.A., którą zarejestrowano w KRS w grudniu ubiegłego roku. Jej zadaniem jest zarządzanie linią biznesową Energetyka Jądrowa w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Rok temu rząd polski zdecydował, że rozwojem energetyki jądrowej w Polsce zajmie się PGE Polska Grupa Energetyczna. PGE zamierza zbudować dwie elektrownie jądrowych, a moc każdej z nich wyniesie około 3 tys. MW. Zgodnie z harmonogramem prac, pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2020 r.

PGE to największa w kraju i jedna z największych w Europie Środkowej i Wschodniej firma działająca w branży elektroenergetycznej. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek, spośród notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.