Aktualnie opracowywane są przepisy, na podstawie których możliwe będzie EBI obejmowanie udziałów w spółkach przez EBI. Spośród polskich spółek zainteresowaniem EBI mógłby cieszyć się sektor energetyczny. W strategii rządowej dla tego sektora założono, że w sektor ten może w ciągu kolejnych 10 lat zostać zainwestowane 70 mld EUR. Natomiast większość z tych pieniędzy będzie pochodzić z EBI.

Pierwsze transakcje mogą zostać zawarte jeszcze w tym roku za pomocą Funduszu Marguerite. Został on powołany przez EBI przy udziale czterech banków, a w tym PKO BP. Zgodnie z założeniami fundusz ten może obejmować udziały w inwestycjach z zakresu infrastruktury transportowej i energetycznej.

Dotychczas EBI działał w związku z udzielaniem długoterminowych pożyczek, a ich kwota w ubiegłym roku wyniosła 7 mld EUR. W Polsce kredytował m.in. na budowę autostrady A2 czy obwodnicy Warszawy.
Wskutek działania traktatu lizbońskiego, bank będzie mógł obejmować akcje spółek i dawać wsparcie techniczne przy realizacji projektów.