W rozmowach biorą udział zarówno przedstawiciele kilku firm zewnętrznych, Miejskiej Energetyki Cieplnej i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”. Lokalizacja przedsiębiorstwa będzie ustalana głównie na podstawie dostępu do miejskiej sieci cieplnej.

Daje to szansę na uzyskanie certyfikatu tzw. „zielonej energii”, gdyż do jej produkcji wykorzystane zostaną odpady komunalne. Takie rozwiązanie daje Ostrowcowi szanse na niższe ceny energii elektrycznej i cieplnej bez względu skoki cen węgla. Instalacja do wytwarzania energii elektrycznej produktem krajowym, w którym wykorzystuje się proces uzyskiwania wodoru i jego przekształcania w energię przy pomocy pary. Przedsięwzięcie takie jest opłacalne, ma bardzo wysoką stopę zwrotu a równocześnie jest nieinwazyjne dla środowiska.

Analitycy są zdania, że np. w okresie letnim to nowatorskie źródło energii dawałoby szansę na zabezpieczenie nawet 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę.