Przedstawiciele rosyjskiej delegacji oświadczyli, że Rosja może udzielić Bułgarii kredytu o wartości 2 mld EUR na dwa lata. Ponadto Rosja jest gotowa wyłożyć te środki jako akcjonariusz projektu i nie potrzebuje gwarancji ze strony Bułgarii. Powodem takiej postawy jest fakt, iż Rosjanie są przekonani, że kontynuacja tego przedsięwzięcia jest opłacalna, dlatego warto w nie inwestować. Proponowana kwota powinna wystarczyć na prowadzenie prac do momentu pozyskania nowego inwestora strategicznego.

Bułgaria gotowa jest do zmniejszenia swoich udziałów w inwestycji z 51% do około 20%, czym zamierza przyciągnąć inwestorów. Jeśli Rosja będzie finansować budowę atomówki, może za to otrzymać 20-30% udziałów.

Przetarg na budowę elektrowni atomowej w Belene wygrał w 2006 r. Atomstrojeksport z Rosji. Wartość umowy wynosiła 3,9 mld EUR, jednak koszty znacznie wzrosły w ostatnim czasie, a obecnie realizację szacuje się na około 6 mld EUR. Jeśli budowa zostałaby zaniechana, Bułgaria musiałaby zapłacić Rosji kilkaset milionów euro odszkodowania.