2000 turbin wiatrowych jest w stanie wyprodukować rocznie około 10 terawatogodzin (TWh). Pod koniec 2008 r. w  Szwecji funkcjonowało 1156 wiatraków. "Szwecja jest wyjątkowo dobrze przygotowana do szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności poprzez wykorzystanie biopaliw i energii wiatrowej" - słowa minister ds. energetyki w Szwecji, Maud Olofsson, cytuje PAP.

Zgodnie ze szwedzką strategią energetyczną do 2010 r. łączna produkcja energii ze odnawialnych źródeł ma wynieść do 25 TWh. Energia ta ma pochodzić nie tylko z wiatru ale też z biopaliw i energii słonecznej.

Aktualny udział "zielonej energii" w stosunku do całej produkcji w Szwecji wynosi około 20%, do 2020 r. proporcje mają się wyrównać i stanowić 50% - 50%.